Hotline

0981.462.168


29/04/2017 - 1:09 AMAdmin 921 Lượt xem

(Xây dựng) - Ngày 16/3/2017, Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thỏa thuận định mức kinh tế kỹ thuật và định mức công tác lắp dựng kết cấu thép tại Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.


Công trình trụ sở Bộ Ngoại giao.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 911/BXD-KTXD ngày 24/4/2017 phúc đáp Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

- Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 9 về Điều chỉnh giá hợp đồng, các Hợp đồng: số 11/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện phần thân Khu nhà A, sân đỗ trực thăng (XL-8); số 12/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện phần thân Khu nhà B phải (XL-09); số 13/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện phần thân Khu nhà B trái (XL-10); thuộc Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã quy định: “Khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì đơn giá mới được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng”.

Tại Khoản 2, Điều 1 Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng công trình: số 11L/2014/PLHĐKT-BQLDA của Hợp đồng số 11/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012; số 12K/2014/PLHĐKT-BQLDA của Hợp đồng số 12/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012; số 13J/2014/PLHĐKT–BQLDA của Hợp đồng số 13/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về công tác thẩm định giá vật tư, thiết bị và lập định mức các công việc không có trong định mức của Nhà nước ban hành (công bố): “Lập định mức kinh tế kỹ thuật: đối với các công việc trong gói thầu mà không có trong định mức của Nhà nước ban hành, Ban quản lý dự án sẽ chỉ định 01 đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân thực hiện việc lập định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá cho công trình. Giá trị thanh toán cho Nhà thầu được dựa trên cơ sở định mức được Bộ Ngoại giao phê duyệt”.

Tại Khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Tại Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

6. Định mức dự toán, đơn giá xây dựng các công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn đã được Viện Kinh tế xây dựng khảo sát, thu thập số liệu và đã hoàn thành việc xây dựng định mức dự toán và đơn giá xây dựng các công tác lắp dựng kết cấu thép: Gói thầu XL08, XL09 sử dụng cẩu 250 tấn và Gói thầu XL10 sử dụng cẩu 150 tấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao kết quả tại văn bản số 2177/VKT/NN ngày 29/12/2015.

7. Về nội dung công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn cho Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao:

Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5, và mục 6 nêu trên; căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức việc điều chỉnh định mức, Bộ Xây dựng thống nhất để Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao báo cáo Bộ Ngoại giao chấp thuận Định mức dự toán, đơn giá xây dựng các công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn cho công trình trên cơ sở văn bản số 2177/VKT/NN ngày 29/12/2015 theo thẩm quyền; làm cơ sở thương thảo điều chỉnh hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định về pháp luật đầu tư xây dựng; Tư vấn xây dựng định mức, đơn giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả định mức do mình thực hiện. Chủ đầu tư phải tối ưu hóa các thiết bị thi công xây dựng công trình, chỉ thanh toán theo định mức, đơn giá cho những khối lượng công tác thực tế cần thiết phải sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn cho công trình.

Đoan Trang

Mọi thông tin về dịch vụ,nhu cầu tư vấn quý khách vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiên
156 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0203 3658 118 Fax: 0203 3658 119
Email: info@rongtien.vn

Tin liên quan

Bài viết mới

Bài đọc nhiều

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:

  Dịch vụ
  Fanpage Facebook
  Liên hệ
  • 156 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
  • 0203 3658 118 Fax: 0203 3658 119
  • 0981.462.168
  • info@rongtien.vn
  • www.rongtien.vn
  Bản đồ
  Bản đồ
  © 2017 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiên
  0981.462.168